Tổng hợp tài liệu tiếng Nhật đê các bạn học viên tiện tham khảo, để học hiệu quả luyện thi Năng lực tiếng Nhật các bạn cần tham gia làm đầy đủ các bài tập trên chuyenngoaingu.com. Các bài tập và bài giảng trên chuyenngoaingu.com đã được biên tập và thẩm định của các giáo viên đầu nghành có nhiều năm tham gia giảng dậy.
Giáo trình Minano nihongo
 
Soumatome N2 :
Nghe NihongoSoumatomeN2 : CD1, CD2 
Đọc hiểu: NihongoSouMatomeN2_Dokkai _Doc_Hieu
Chữ hán : NihongoSouMatomeN2_Kanji (Chu-Han)

4 Users have rated. Average Rating 5
     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 2 1 2 >
 Go To