Thông báo tuyển sinh Chương trình mời các nhà Lãnh đạo trẻ của Chính phủ Nhật Bản năm 2015

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH “CHƯƠNG TRÌNH MỜI CÁC NHÀ

LÃNH ĐẠO TRẺ” CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN NĂM 2015

Căn cứ thông tin do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cung cấp và Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh “Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ” (YLP) của Chính phủ Nhật Bản năm 2015 như sau:
  1. Thông tin chung về học bổng

      “Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ” của Chính phủ Nhật Bản cấp học bổng đào tạo thạc sĩ kinh doanh tại Trường Đại học Hitotsubashi và thạc sĩ chính sách công tại Học viện Quốc gia về nghiên cứu chính sách tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.

        Thời gian đào tạo: 01 năm, kể từ tháng 10/2015. Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

        Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Nhật Bản cấp vé máy bay một lượt đi và về, sinh hoạt phí, học phí cho toàn bộ khóa học tại Nhật Bản. Mức học bổng: khoảng 242.000 Yên/1 tháng (mức kinh phí này có thể thay đổi tùy theo năm).

  1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

        Đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau:

       - Là công dân Việt Nam đang công tác (biên chế hoặc hợp đồng) tại các cơ quan nhà nước; có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính công, quản lý nhà nước (đối với khóa thạc sĩ chính sách công) hoặc trong lĩnh vực kinh doanh (đối với khóa thạc sĩ kinh doanh);

       - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khoẻ để đi học nước ngoài và được cơ quan cử đi học;

       - Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên;

       - Chưa được tuyển chọn cho các chương trình học bổng khác để đi học tại nước ngoài năm 2015;

      - Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

      - Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển chương trình thạc sĩ kinh doanh: không quá 35 tuổi, tính đến ngày 01/9/2015. Có chứng chỉ TOEFL 600 hoặc tương đương trở lên và chứng chỉ GMAT (nếu có).

     - Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển chương trình thạc sĩ chính sách công: không quá 40 tuổi, tính đến ngày 01/10/2015; có chứng chỉ TOEFL 550, IELTS 6.0 hoặc tương đương trở lên.

      Những người đang du học tự túc tại Nhật Bản, quân nhân, người đang mang thai không thuộc diện được đăng ký dự tuyển học bổng này.

          
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 1 1
 Go To