Đề thi TOEIC theo chuẩn mới khi nào được áp dụng và áp dụng ở đâu?

Tại sao lại thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC theo chuẩn mới

    Theo ETS cũng như cấu trúc đề mới này, chúng ta có thể thấy được rằng đơn vị này muốn phân loại trình độ thí sinh rõ ràng hơn.

Khi nào thì áp dụng đề thi TOEIC theo chuẩn mới?

    Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) đã có thông báo chính thức về việc bắt đầu triển khai cập nhật bài thi TOEIC từ tháng 4/2018. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu triển khai cập nhật bài thi TOEIC sẽ do Đại diện chính thức của ETS tại từng nước quyết định căn cứ tình hình thực tế tại quốc gia đó.
    Tại Việt Nam, Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam - đại diện quốc gia của ETS sẽ có thông báo 6 tháng trước khi chính thức có sự cập nhật trong cấu trúc đề thi TOEIC để thí sinh có sự chuẩn bị và ôn tập.

Đề thi TOEIC theo chuẩn mới có những thay đổi gì?

Một số lưu ý từ ETS cho phần Listening:
 new toeic, toeic theo chuan moi
    Giảm số lượng câu hỏi về tranh ảnh ở phần 1 – và số lượng câu hỏi đáp ở phần 2
    Tăng số lượng câu hỏi ở phần đoạn hội thoại
    Các đoạn hội thoại sẽ có lượt ngắn hơn nhưng nhiều thông tin trao đổi hơn
    Đoạn hội thoại sẽ có nhiều hơn 2 người
    Các đoạn hội thoại sẽ sử dụng những từ rút gọn (ví dụ: going to thành gonna) và những câu nói chưa hoàn thiện chủ vị (ví dụ: yes, in a minute; down the hall; could you?)
    Các loại câu hỏi mới kiểm tra sự kết nối giữa những gì được nghe trong một cuộc trò chuyện hoặc nói chuyện và những gì được nhìn thấy trong một đồ hoạ (ở phần 3-4 sẽ có thêm câu có hình ảnh – bảng biểu để đối chiếu với thông tin khi nghe)
    Các loại câu hỏi mới kiểm tra ý nghĩa ngụ ý của người nói trong ngữ cảnh của một cuộc trò chuyện hoặc nói chuyện

Một số lưu ý từ ETS cho phần Reading:
new toeic, toeic theo chuan moi
    Giảm số câu phần Câu chưa hoàn thành – Phần 5
    Hai loại câu hỏi mới kiểm tra sự hiểu biết về cấu trúc tổng thể của các đoạn văn
    Câu hỏi hoàn thành văn bản yêu cầu thí sinh chọn câu mới phù hợp nhất trong ngữ cảnh của đoạn văn tổng thể
    Câu hỏi yêu cầu thí sinh xác định xem 1 câu cho sẵn sẽ phù hợp nằm ở đoạn văn nào
    Tin nhắn văn bản, tin nhắn tức thời hoặc các cuộc trò chuyện trực tuyến với nhiều người
    Các câu hỏi kiểm tra sự đọc hiểu của ba văn bản liên quan đến nhau
    Gia tăng số lượng câu hỏi trong đoạn văn đơn và nhiều đoạn văn
    Những câu hỏi mới về việc diễn dịch từ ngữ của người viết trong ngữ cảnh

Đề thi TOEIC theo chuẩn mới sẽ được áp dụng ở đâu?

    Đề thi TOEIC 2018 sẽ có sự thay đổi cấu trúc vào tháng 4/2018 sẽ áp dụng tại 2 đất nước Nhật Bản và Hàn Quốc.

1 Users have rated. Average Rating 5
     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 2 1 2 >
 Go To