Đề thi TOEIC kiểm tra trình độ đầu vào
 
Đề thi thử TOEIC rút gọn làm trong 30 phút giúp đánh giá trình độ TOEIC của bạn, để từ đó chọn chương trình học và luyện thi TOEIC phù hợp nhất

Kết quả bài kiểm tra đầu vào TOEIC

Điểm TOEIC muốn thi đạt

Khóa cần học

Số giờ cần học

Tỷ lệ làm đúng : 0-25/50
(tương đương trình độ Sơ cấp)

500 - 600

Sơ cấp, Trung cấp

120h - 150h

600 - 750

Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao

150h - 220h

750 - 850

Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao

250h - 300h

Tỷ lệ làm đúng từ 25-50/50
(tương đương trình độ Trung cấp)

600 - 750

Trung cấp, Nâng cao

120h - 150h

750 - 900

Trung cấp, Nâng cao

150h - 220h

 
Đề này giống như đề thi TOEIC thật. Bạn hãy đọc kỹ những lời chỉ dẫn, nó sẽ giúp bạn làm quen và không phải đọc lại khi đi thi thật.
Bạn sẽ biết được kết quả điểm TOEIC của mình sau khi kết thúc bài test! (chỉ áp dụng cho tài khoản VIP)
 
Tên bài thi thử Thời gian làm bài Mô tả

1. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 01 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

2. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 02 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

3. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 03 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

4. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 04 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

5. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 05 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

6. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 06 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

7. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 07 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

8. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 08 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

9. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 09 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

10. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 10 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

11. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 11 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

12. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 12 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

13. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 13 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

14. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 14 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

15. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 15 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

16. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 16 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

17. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 17 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

18. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 18 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

19. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 19 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

20. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 20 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

21. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 21 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

22. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 22 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

23. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 23 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

24. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 24 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

25. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 25 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

26. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 26 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

27. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 27 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

28. Đề thi thử TOEIC (fulltest) số 28 120 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

29. Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 1 75 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

30. Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 1 75 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

31. Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 2 75 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

32. Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 3 75 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

33. Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 4 75 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

34. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 1 45 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

35. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 1 45 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

36. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 10 45 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

37. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 11 45 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

38. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 2 45 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

39. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 3 45 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

40. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 4 45 Đề thi thử TOEIC đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

2 Users have rated. Average Rating 4
     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 1 1
 Go To