Các khoá học TOEFL tại chuyenngoaingu.com
Các đề thi TOEFL iBT trên chuyenngoaingu.com có độ khó tương đương với các đề thi thật; về giao diện, chúng cũng được thiết kế gần giống với thi thật. Các đề thi thử sẽ giúp bạn đánh giá được trình độ của mình và ước lượng xem khả năng mình đạt được bao nhiêu điểm khi đi thi thật. Chúng cũng giúp bạn làm quen với cách làm bài thi trên máy tính, điều mà chắc chắn bạn sẽ phải tiến hành khi thi TOEFL iBT.


     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 1 1
 Go To