Sau khi làm bài Full Test lúc luyện thi TOEIC, các bạn sẽ dựa vào bảng Convert điểm TOEIC này tính ra số điểm thật của mình, từ đó có thể có những bước ôn luyện cụ thể để nâng cao điểm số.

Ví dụ:

1. Sau khi kết thúc làm bài, số câu đúng của bạn là:              

        Listening: 70

        Reading:   66

2. Bạn sử dụng bảng  Convert, điểm của bạn sẽ thay đổi thành:

       Listening: 380

       Reading:   310

3. Như vậy, tổng điểm của bạn là gộp của 2 phần lại: 690 

Sau đây là bảng đánh giá trình độ tiếng anh của các bạn thông qua từng thang điểm cụ thể:


3 Users have rated. Average Rating 5
     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 0 >
 Go To