Unit 19: 25 câu hội thoại thường gặp trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)