Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 8 Cha mẹ 親
     Mã xác thực(*)