Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 7: Thân thích 親戚
     Mã xác thực(*)