Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 6: Gia đình-Gia tộc 家庭・家族
     Mã xác thực(*)