Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 5 Hoạt động của tai 耳の働き
     Mã xác thực(*)