Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 4 Hoạt động của mũi 鼻の働き
     Mã xác thực(*)