Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 37 Quốc gia 国家
     Mã xác thực(*)