Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 36 Kế sinh nhai 生計
     Mã xác thực(*)