Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 34 Xử phạt-Tội phạm 処罰・犯罪
     Mã xác thực(*)