Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 31 Vị giác 味覚
     Mã xác thực(*)