Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 3 Hoạt động của mắt 目の働き
     Mã xác thực(*)