Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 28 Thiên thể-Nhật nguyệt 天体・日月
     Mã xác thực(*)