Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 25 Huyết dịch 血液
     Mã xác thực(*)