Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 2 Mắt, tai, mũi 目・耳・鼻
     Mã xác thực(*)