Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 18 Về đầu và biểu lộ cảm tình 頭部・表情
     Mã xác thực(*)