Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 16 Động tác của chân 手の働き
     Mã xác thực(*)