Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 12 Vợ chồng 夫婦
     Mã xác thực(*)