Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 10: Cháu 孫
     Mã xác thực(*)