Ôn tập từ vựng tiếng Nhật N5: 第14課
     Mã xác thực(*)