Ôn tập từ vựng tiếng Nhật N5: 第20課
     Mã xác thực(*)