Ôn tập từ vựng tiếng Nhật N5: 第17課
     Mã xác thực(*)