Ôn tập từ vựng tiếng Nhật N5: 第16課
     Mã xác thực(*)