Ngữ pháp tiếng Nhật N5: CHIA ĐỘNG TỪ ( THỂ MASU , TE , TA , NAI , RU, IKOUKE , FUTSUUKEI …… )




     



Mã xác thực(*)