Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 8
     Mã xác thực(*)