Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 7
     Mã xác thực(*)