Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 6
     Mã xác thực(*)