Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 50
     Mã xác thực(*)