Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 49
     Mã xác thực(*)