Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 48
     Mã xác thực(*)