Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 47
     Mã xác thực(*)