Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 46
     Mã xác thực(*)