Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 45
     Mã xác thực(*)