Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 44
     Mã xác thực(*)