Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 43
     Mã xác thực(*)