Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 42
     Mã xác thực(*)