Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 41
     Mã xác thực(*)