Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 40
     Mã xác thực(*)