Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 39
     Mã xác thực(*)