Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 36
     Mã xác thực(*)