Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 35
     Mã xác thực(*)