Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 34
     Mã xác thực(*)