Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 33
     Mã xác thực(*)