Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 32
     Mã xác thực(*)