Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 31
     Mã xác thực(*)